مهریه بیشتر از 110 سکه

مهریه بیشتر از 110 سکه بهار آزادی!

آیا بیشتر از 110 سکه باید مهریه بدهیم؟ مهریه شما چند سکه بهار آزادی است؟ سوالی که برای زوجین پیش میآید این است: آیا بیشتر از 110 سکه را باید بدهیم؟ آنچه که مشخص است مهریه حق زن میباشد و بر همسر (شوهر) واجب است که اگر زن طلب کرد طبق مقررات خاص آن را …

مهریه بیشتر از 110 سکه بهار آزادی! ادامه »