انواع سنگ انگشتر

انواع سنگ انگشتر و تعاریف رنگ ها

به طور کلی سنگ های انگشتر برای کار و زندگی افراد خاص بسیاری دارند و اغلب آنها باعث افزایش رزق و روزی میشود. سنگ هایی مانند یاقوت و شرف شمس و فیروزه باعث خوشبختی و افزایش رزق و روزی میشوند. سنگهای انگشتری معمولا قیمت بالایی دارند و استفاده کردن از آنها به لحاظ معنوی بسیار …

انواع سنگ انگشتر و تعاریف رنگ ها ادامه »