آشنایی با سنگ های قیمتی

آشنایی با انواع سنگ های قیمتی

به با ارزش ترین و زیباترین انواع سنگ های روی زمین، سنگ های قیمتی می گویند. در همه جهان های طبیعی مانند یاقوت کریستال زمرد یاقوت کبود و… وجود دارد. همچنین سنگ دانه های تک معدنی طبیعی مانند عقیق و چند ماده آلی مانند مرجان و مروارید وجود دارد که به معنای وسیع ترین تعلق …

آشنایی با انواع سنگ های قیمتی ادامه »