انگشتر با سنگ شجر

سنگ شجر: بررسی تاریخچه و ویژگی‌ها

سنگ طرح شجر نوعی سنگ با زمینه سفید و طرح و نقش هایی به طیف رنگ قهوه ای، نارنجی، سیاه و…  می باشد. سنگ شجر به مکانی گفته میشود که نقاشی شبیه به گیاهان، انسان، حیوانات و… داخل آن دیده می‌شود.  از لحاظ علمی این کانی عقیق محسوب نمی شود بلکه از کلسدونی بی رنگ …

سنگ شجر: بررسی تاریخچه و ویژگی‌ها ادامه »