ماده 5 بیمه تامین اجتماعی

ماده 5 بیمه تامین اجتماعی کارگران

از ماده 5 بیمه تامین اجتماعی برای کارگزان ساختمانی چه خبر! زمانی که برای یک کارگر حادثه ای رخ میدهد، کسی پاسخگو نخواهد بود! چرا!؟ چیزی در حدود 50% از حوادث ناشی از کار مربوط به کارگرانی است که در ساختمان مشغول به فعالیت هستند. و این در واقع فاجعه است کارگران ساختمانی از ضعیف‌ترین …

ماده 5 بیمه تامین اجتماعی کارگران ادامه »